EvoSys

Laboratorium Systemów Ewolucyjnych jest częścią Instytutu Biologii Molekularnej i Biotechnologii Wydziału Biologii  Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zajmujemy się budowaniem inspirowanych biologicznie systemów ('umysłów', 'ciał'), łącząc różne skale czasowe: zachowanie się, rozwój i ewolucję. Nasza dziedzina badań leży na pograniczu sztucznego życia (włączając w to sztuczną embriologię), biologii ewolucyjnej i neurobiologii obliczeniowej.  Tworzymy platformy oprogramowania sztucznego życia oraz narzędzia informatyczne służące analizie ewolucji genomów, ewolucji i złożoności sieci regulacji genowych oraz analizie bioróżnorodności.