Dydaktyka

Modelowanie procesów biologicznych (Uniwersytet im.  Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Biologia komórki: wstęp do biologii systemów (Uniwersytet im.  Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Biologia systemów (Uniwersytet im.  Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 
W poprzednich latach...
Podstawy bioinformatyki: wstęp do biologii systemów (Uniwersytet im.  Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Biochemia II: wstęp do biologii systemów (Uniwersytet im.  Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Artificial life (Uniwersytet im.  Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Ucieleśniona sztuczna inteligencja (Politechnika Poznańska, Politechnika Gdańska)
Modeling biological processes (Uniwersytet im.  Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Analiza filogenetyczna (Polskie Towarzystwo Genetyczne / Sopockie Towarzystwo Naukowe)
Metody klasteryzacji w biologii (Polskie Towarzystwo Genetyczne / Sopockie Towarzystwo Naukowe)